LAPP
Auf dem Bild sieht man die bleifreien Kabelverschraubungen SKINTOP® angeordnet wie ein Blatt.
Pomyśl o jutrze już dziś - dzięki bezołowiowym dławnicom kablowym SKINTOP®

Mosiężne dławnice kablowe zwykle zawierają niewielką ilość ołowiu, ponieważ ułatwia to obróbkę. Jednak ołów jest uważany za substancję budzącą obawy i prędzej czy później może zostać zakazany. Jest to określone w europejskiej dyrektywie RoHS (Restriction of Hazardous Substances). W rozporządzeniu REACH ołów znajduje się również na liście „Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy”, które mogą wkrótce zostać zakazane.

Co to jest ROHS?

Jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Szczególne ograniczenia dotyczą stopów miedzi zawierających do 4% ołowiu w masie (obecne wyłączenie 6c w załączniku III do dyrektywy RoHS).

W firmie LAPP utworzono zespół projektowy, który miał zbadać, co oznaczałby dla nas ten zakaz. Opracowanie wersji bezołowiowej dławnic kablowych stanowiło poważne wyzwanie dla LAPP. W przeszłości dodawano od dwóch do czterech procent ołowiu do wyrobów, aby ułatwić obróbkę stopów mosiądzu. Na przykład ołów w stopach miedzi działa jako łamacz wiórów i smar. Mniejsza twardość materiału umożliwia szybsze i łatwiejsze wykonanie połączenia śrubowego.

Co to jest REACH?

REACH to europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów, w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń. Stanowi, że producenci, importerzy i użytkownicy muszą wziąć odpowiedzialność za swoje chemikalia. Muszą zagwarantować, że chemikalia, które produkują i wprowadzają do obrotu, są używane w sposób bezpieczny. Istnieje szczegółowy zestaw zasad ich stosowania. Między innymi ołów znajduje się na liście kandydackiej do klasyfikacji jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC).

Auf dem Bild sieht man 2 bleifreie Kabelverschraubungen und bleifreie Gegenmuttern von SKINTOP® und SKINDICHT®
Bezołowiowe dławnice kablowe i bezołowiowe nakrętki SKINTOP® i SKINDICHT

Potrzebna była alternatywa. Dlatego zespół LAPP zbadał różne stopy bezołowiowe, aby ocenić ich przydatność. Obejmowały one testy produkcyjne w celu zapewnienia niezawodności procesów oraz przydatności narzędzi. Ostatecznie firma LAPP znalazła materiał, który zapewnia bardzo zadowalające wyniki w produkcji złączek i nakrętek kołpakowych do dławnic kablowych. Niemniej jednak konieczne były złożone adaptacje procesów, a w niektórych przypadkach konieczne były nowe narzędzia. W szczególności zarządzanie materiałami i zarządzanie wiórami jest bardzo złożone, szczególnie że LAPP ma obecnie w swoim portfolio obie wersje dławnic – z ołowiem i bezołowiową.

Ale sukces jest dużym czynnikiem motywującym. Zarówno laboratorium LAPP, jak i zewnętrzne instytucje badawcze potwierdziły, że właściwości nowych produktów są porównywalne z obecnymi wersjami. Dotyczy to właściwości mechanicznych, odporności na korozję i właściwości EMC. Wersje bezołowiowe są również zgodne ze stopniem ochrony IP 68.

Video image “Metal cable gland: SKINTOP® MS-M – product animation”

Video:Bezołowiowe dławnice kablowe SKINTOP®

Na początek najpopularniejsze dławnice kablowe firmy LAPP będą dostępne również w wersji bezołowiowej. Pierwsze produkty to modele SKINTOP® MS-M i MS-SC-M oraz przeciwnakrętka SKINDICHT® SM-M. Wszystkie te wersje są teraz dostępne w rozmiarach metrycznych od M12 do M63. Kolejne grupy produktów będą sukcesywnie uzupełniane o wersje bezołowiowe.

Użytkownicy, którzy nadal używają dławnic kablowych zawierających ołów, nie muszą się martwić. Standardowe mosiężne dławnice LAPP są niklowane. Oznacza to, że użytkownicy sami nie mają kontaktu ze stopem mosiądzu. Również połączenia śrubowe nie mają kontaktu z wodą pitną. „Nasze dławnice kablowe, które zawierają niewielką ilość ołowiu, nie stanowią zagrożenia dla użytkownika. Niemniej jednak ważne jest dla nas, aby mieć wpływ na cały cykl materiałowy i pracować nad eliminacją ołowiu w przyszłości ”- wyjaśniła Lisa Schlingmann.

Ta zmiana produktowa jest popularna wśród naszych klientów. „W ciągu pierwszych kilku tygodni wielokrotnie widzieliśmy, że jest to ważne dla naszych klientów i że czekali, aż ktoś wreszcie zaoferuje wersję bezołowiową” – wyjaśniła Lisa Schlingmann, menedżer produktu w LAPP .

Pobierz katalog Dalsze informacje